Sportske aktivnosti

Sportske aktivnosti, fizičko vaspitanje i ideal zdravog života predstavljaju važnu kariku vaspitno-obrazovnog procesa naše škole.

Ne samo kao deo nastave fizičkog vaspitanja i košarke, sportske aktivnosti u Prvoj sportskoj košarkaškoj gimnaziji, koledž Beograd planirane su i zamišljene i kao pokretači zdravih navika i stilova života.