Uslovi upisa

Uslovi upisa u I razred:

1. Položen završni ispit
2. Potvrda o bavljenju sportom (najmanje dve godine)
3. Položen test provere psiho-fizičkih sposobnosti
4. Test provere psiho-fizičkih sposobnosti polaže se u gimnaziji u dogovoru sa kandidatima.

Uslovi upisa u II, III i IV razred:

1. Završen prethodni razred
2. Potvrda o bavljenju sportom (najmanje dve godine)
3. Položen test provere psiho-fizičkih sposobnosti

Potrebna dokumentacija za upis u I razred

1.   Svedočanstvo osnovne škole,
2.   Uverenje o položenom kvalifikacionom ispitu (srpski jezik i matematika),
3.   Zdravstveno uverenje za upis u srednju školu,
4.   Izvod iz matične knjige rođenih,
5.   Potvrda kluba (ako se bavi nekim sportom i član je nekog kluba)

Cena školarine

1. PAKET

Školarina za ovaj paket obuhvata:

Obrazovno-vaspitni rad;

 Udžbenike;

 Dva časa fizičkog vaspitanja ili dva časa individualne nastave nedeljno.

Cena ovog paketa iznosi 2.500 eura u dinarskoj protivvrednosti.

2. PAKET

Školarina za ovaj paket obuhvata:

obrazovno-vaspitni rad,

individualnu nastavu,

udžbenike,

sportsku opremu,

treninge i takmičenja.

Cena ovog paketa iznosi 5.000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

3. PAKET

Školarina za ovaj paket obuhvata:

obrazovno-vaspitni rad,

individualnu nastavu,

udžbenike,

sportsku opremu,

dnevnu ishranu (doručak, užina, ručak),

treninge i takmičenja.

Cena ovog paketa iznosi 6.000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

4. PAKET

Školarina za ovaj paket obuhvata:

obrazovno-vaspitni rad,

individualnu nastavu,

udžbenike,

sportsku opremu,

dnevnu ishranu (doručak, užina, ručak, užina, večera)

treninge i takmičenja,

smeštaj u dvokrevetnoj sobi,

pranje i peglanje veša.

Cena ovog paketa iznosi 11.000 eura u dinarskoj protivvrednosti.