UČIONICE

Školska biblioteka sa čitaonicom je višenamenski prostor zamišljen i kao internet čitaonica, i kao dodatak savremenoj nastavi  gde je omogućeno učenicima da gledaju dokumentarne sadržaje, filmove, reportaže, snimke pozorišnih predstava, ekranizacije školskih lektira i slično.

Većinu bibliotečkog fonda čini školska lektira, kao i literatura potrebna za pisanje seminarskih i maturskih radova.