PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Profesionalna orijentacija je složen postupak pri izboru zanimanja čiji je cilj da učenike, na osnovu sistematskog i detaljnog proučavanja njhovih sposobnosti, osobina ličnosti i interesovanja usmeri na onu grupu zanimanja u kojima će imati najviše uspeha i zadovoljstva u radu.

Svake školske godine učenici prolaze kroz program profesionalne orijentacije koji se sastoji iz profesionalnog informisanja (upoznavanje učenika sa fakultetima u zemlji i inostranstvu, uslovima za upis, mogućnostima nakon završetka fakulteta i karakteristikama posebnih zanimanja), testiranja u okviru profesionalne selekcije i profesionalnog savetovanja.

Testiranjem u okviru profesionalne selekcije utvrđuje se: nivo sposobnosti, osobine ličnosti i motivacija učenika za bavljenje određenim zanimanjima. Profesionalno savetovanje realizuje se nakon obrade i interpretacije rezultata, kroz individualne razgovore sa psihologom i radionice koje se organizuju u školi.

Ovakav način rada sa učenicima pokazao se kao izuzetno efikasan u dosadašnjoj praksi škole i omogućio je svim učenicima iz pretodnih generacija naše škole, da upišu željene fakultete i postanu uspešni i zadovoljni studenti, sigurni u izbor koji su napravili.