slider-2-2
slider-2
slider-2-3
slider-2-4

GIMNAZIJA

Kod starih Grka gimnazija je bila mesto gde su mladići i odrasli vršili telesna vežbanja. Kasnije gimnazija postaje središte celokupnog duhovnog života.

Naša gimnazija nastala je iz potrebe da se objedini jedno i drugo. Pored toga što učenicima pruža opšte obrazovanje jer je gimnazija opšteg tipa, otvara im i vrata sportskog uspeha.

Naša gimnazija se nalazi u ulici Stjepana Supanca 15a u Železniku, a sa radom je počela 2. septembra 2002. godine.

Nastavom su obuhvaćeni  svi predmeti propisani od strane Ministarstva prosvete i sporta, što podrazumeva prohodnost na sve fakultete ako se učenik  posle mature  opredeli za nastavak školovanja .

Učenicima je obezbeđen organizovan prevoz do škole, odnosno kuće, a oni koji stanuju u koledžu mogu se pohvaliti komfornim dvokrevetnim sobama sa kupatilom i svim potrebnim sredstvima za prijatan boravak, uključujući i lekarsku pomoć za slučaj potrebe.

Učenici borave u školi u periodu od 8- 15.50h, što uključuje doručak, redovnu nastavu, sportske aktivnosti, ručak i konsultacije sa predmetnim profesorima.

Naša škola omogućava učenicima lakše savladavanje planova i programa za gimnaziju, kao i postizanje vrhunskih sportskih rezultata.

INFORMACIJE