predavanje-o-macevanju-slika-1

PREDAVANJE O MAČEVANJU

U petak 18. marta za naše učenike je priređeno predavanje o mačevanju i dugoj istoriji ove veštine.

Posle upoznavanja sa sportskim mačevanjem i floretom kao osnovnim rekvizitom ove discipline, učenici su čuli ponešto o špadi koja se upotrebljavala u akademijama XVIII veka, zatim o rapiru i baroknom i renesansnom mačevanju sa posebnim osvrtom na špansku i italijansku školu, kao i o mačevima koji su se koristili ranije u vojsci i u građanskom životu.

Celo predavanje su pratile verne replike (naravno, tupe i bezbedne), tako da su učenici bili u prilici da prvi put u životu uzmu pravi mač u ruku i da se na taj način upoznaju sa ovim delom evropske kulture.

Predavanje je održao Andrej Kubiček, profesor sociologije u našoj školi i instruktor mačevanja.