Internat

Budući da Prvu sportsku košarkašku gimnaziju, koledž Beograd pohađaju učenici iz Švajcarske, Nemačke, Austrije, Rusije, Portugala, Australije, Kanade, Italije, Francuske, Crne Gore, zemalja iz okruženja kao i iz unutrašnjosti Srbije, omogućili smo da budu smešteni u internatu i hrane se u školskom restoranu.


  

                               Restoran

 

Školski kompleks obuhvata moderno opremljeni internat, restoran, sportsku halu i teretanu.

 

Internat obuhvata 28 prostranih dvokrevetnih soba sa kupatilom, plakarima za odeću, radnim stolovima, telefonima i televizorima.

 
  
                                Soba

 

Učenici koji borave u internatu pod stalnim su nadzorom profesora, vaspitača, sportskih i medicinskih stručnjaka. Učenicima je na raspolaganju i stručna pomoć lekara specijalista iz Centra za sportsku medicinu, Vita maxima.

 

  
                           Vita maxima


U internatu se posebna pažnja posvećuje vaspitnom radu sa učenicima. Programi vaspitnog rada su usmereni na proširivanje znanja i uspešnu socijalizaciju. Konstantno nastojimo da stvorimo sve bolje i kvalitetnije uslove koji potpuno odgovaraju potrebama korisnika internata.